miercuri, 27 aprilie 2011

Paula Seling - Râurel de ploaie (English Translation)

Up in the top of the mountain
River on the rain
The tree stem
River on the rain

Cradle green silk
River on the rain
But who sits in the cradle?
River on the rain

It is Virgin Mary stands
River on the rain
With a little son in her arms
River on the rain

But the little son don't want to stop crying
River on the rain
Shut up little son,
Please stop crying
River on the rain

Shut up,little son, darling
River on the rain
That i will go,
I will bring to you
River on the rain

Two auras apples
River on the rain
Let you play in heaven with them
River on the rain

And the small key from heaven
River on the rain
Make yourself  a bigger prince
River on the rain

And the doors of heaven
River on the rain
You lock them
You unlock them
River on the rain

And there to lock
River on the rain
To the end of time
River on the rain

Little angels singing
River on the rain
That Messiah was born
River on the rain
River on the rain
River on the rain

Paula Seling - Râurel de ploaie (Versuri)

Sus în vârful muntelui
Râurel de ploaie
La tulpina bradului
Râurel de ploaie

Leagăn verde de mătasă
Râurel de ploaie
Dar în leagăn cine şede?
Râurel de ploaie

Şede Maica Domnului
Râurel de ploaie
Cu un fiuţ micuţ în braţe
Râurel de ploaie

Dar fiuţul nu mai tace
Râurel de ploaie
Taci fiule,
Nu mai plânge
Râurel de ploaie

Taci fiule, dragule
Râurel de ploaie
Că m-oi duce,
Ţi-oi aduce
Râurel de ploaie

Două mere aurele
Râurel de ploaie
Să te joci în rai cu ele
Râurel de ploaie

Şi cheiţa de la rai
Râurel de ploaie
Să te faci mai mare crai
Râurel de ploaie

Şi uşile raiului
Râurel de ploaie
Tu le încui
Tu le descui
Râurel de ploaie

Şi acolo să încui
Râurel de ploaie
Până în veacul veacului
Râurel de ploaie

Îngeraşii or cânta
Râurel de ploaie
Că s-o născut Mesia
Râurel de ploaie
Râurel de ploaie
Râurel de ploaie

duminică, 24 aprilie 2011

History of a dream come true

For more than a mounth ago when Paul Nancă, Paula's manager told me on Facebook  date and location Paula Seling & Ovi Concert in Suceava town, a city that is located some near the town where i live, almost 42 kilometers from the town where i live, and since then i wanted to go to the concert. Counting down the days, hours, minutes, to this concert. Saturday 16.04.2011 all day only  this i was thought, and on the way to Suceava i was wandering with emotion  how it will be the concert, the people how to appreciate the Paula & Ovi, finally, many toughts... In the club i met with a fan of Paula who name is Andreea, known on Facebook, where we are a true community of fans and are honored to be part of it. Fate decided that the reservation table, made by Andreea, to be in the path where she had Paula, Ovi and her group management, who accompanied in this tournament,have also reserved a table. On at  11:30 PM Paula accompanied by her group and sit at their table, practically passing beside our table. I can not describe in words what i felt when i heard Paula's voice and then it goes through my back. After a few tens of minutes when they finished talking about organizational issues, Paula came to our table and asked me: "Ionel?" , and i with a half voice said  "Yes"  Then, it was presented and Andreea to the Paula, and Paula asked us how we feel , and she apologized that due to the organizational reasons the concert was delayed beyond their control. Paula made us introduction with Ovi,  Paul Nancă, she's manager, and Norica Popa is the tour manager of Paula. Paula than she called us to her table and gave us an album of Romanian religious songs who is named in romanian language "La umbra Crucii Tale" in translation in english sound like this "In the shadow of Your Cross" , production 2011 that found in digital form free to download on www.paulaseling.ro/  with autograph and dedication. Because i have bought in early 2009 the album of Paula 1998-2008 i asked her if she can give one autograph on the cover of this album, because i don't have autograph on the cover of the album, only on the paper and Paula gave to me with a great love and with a special dedication together. After several minutes she got on stage with Ovi and then begun the show with the song Calling You, Fuel to the flame, and Paula romanian song "Ce bine că eşti" and other songs singing in duet with Ovi. At one point Paula left Ovi alone on stage and she returning to they table.  On she's return pat me gently on my shoulder and she invite us along with her for a few minutes. I had great emotions and i said this and she told me that should do not have this emotions. She gave to me the Special Edition of  the album 1998-2008, with a dedication and autograph. She attended part II when he took a break  Ovi, and Paula singing alone and believe or not she dedicated to me the most beautiful song of her "Promit" or in english version "Promise"  with the lyrics and music compose by her and she's brother Paul, me if i do not  passed out it is a big deal and i kept singing this song with all my powers along  with the rest of the public. Followed romanian songs like: Timpul, then Paula after Ovi returned to the piano she descended into the club dance floor where we invited everyone to dance with her and in the time she singing Counting Down and Noapte Caldă, again believe me or not i singing the chorus with her . After the dancing followed the song Ploaie in luna lui Marte and we approach to the end of the concert with the last song, succes of the Eurovision Song Contest 2010 where was on 3rd position with the song Playing with fire. Ovi said that every beautiful thing has an end  and wish us a beautiful evening further. The people asked a biss and Paula & Ovi finished the councert with Tina Turner song Simply the Best in the applause of all present. For us it followed a new round of meeting with Paula and Ovi for separation and a picture of it. Me and Andreea still had not obtain the autograph of Ovi and  asked Paula & Norica to help us to obtain one. Ovi with great pleasure went to us and gave he's autograph and dedication too. People have come to ask for autographs from Ovi and he gave the autographs from our table and i suported him with the lights of my cell phone because there it was dark and Ovi didn't see to write on the paper because of low light. Then came the first  goodbye from Paula and the rest of the team on the table where they stood, and then when they left their table, and find their way to our table and we had once embraced. Then out of the club and us came nose to nose with Paula and the whole team and we've embraced for the last time and hope that soon may come back to Suceava in a concert.

P.S. Even in the most beautiful dreams i did not expect it of this, and even during the concert i thought the words said by Beatrix in posting this.

"What have i done to deserve all that i get?
What have i done to deserve that my dreams come true?
What have I done to deserve such wonderful people to know, that helps me so much and  they are always together with me?
What have I done to deserve you? "


Surce: OrasulSuceava.ro

Source: OrasulSuceava.ro

Source: Orasul Suceava.ro

Source: OrasulSuceava.ro

Source: OrasulSuceava.ro
Source: OrasulSuceava.ro
Source: OrasulSuceava.ro
Source: OrasulSuceava.ro
luni, 18 aprilie 2011

Istoria unui vis împlinit!

De acum mai bine de o lună, cînd Paul Nancă mi-a spus pe Facebook  data şi locaţia Concertului Paulei Seling & Ovi din Clubul Babylon din Suceava mi-am dorit nespus de mult să ajung la acest concert şi număram zilele,orele, minutele până la acest concert. Sâmbătă, toată ziua numai la asta m-am gândit, iar pe drumul spre Suceava mă întrebam cu emoţie oare cum va fi concertul, lumea cum îi va aprecia pe Paula şi Ovi, în fine, multe gânduri... În club m-am întâlnit cu o fană de-a Paulei, care se numeşte Andreea, cunoscută pe Facebook, unde sântem o adevărată comunitate de fani şi sânt onorat că fac parte din ea. Destinul a hotărât ca rezervarea la masă, făcută de Andreea  să se afle în calea unde avea Paula, Ovi şi grupul ei managerial, care o însoţeau în acest turneu, să aibă rezervată de asemenea o masă, aşa că pe la 23:30 apare Paula însoţită de grupul ei şi se aşează la masa lor trecănd practic pe lăngă masa noastră. Nu pot descrie în cuvinte ce am simţit când i-am auzit vocea Paulei şi apoi pe ea trecînd prin spatele meu. După căteva zeci de minute cănd au terminat de vorbit între ei probleme organizatorice Paula a venit la masa noastră si m-a întrebat:"Ionel"? iar eu cu jumătate de glas am zis "Da". Apoi, s-a prezentat şi Andreea, iar Paula ne-a întrebat cum ne simţim şi şi-a cerut scuze că din cauze organizatorice concertul a întârziat din motive independente de voinţa lor. Paula ne-a făcut cunoştinţă cu Ovi, Paul Nancă şi Norica Popa, managerul ei, respectiv tour managerul. Apoi Paula ne-a chemat la ea la masă şi ne-a dăruit albumul La Umbra Crucii Tale, un album religios producţie 2011 ce se găseşte şi în format digital  free to download pe www.paulaseling.ro/  împreună cu autograful şi o dedicaţie. Eu pentru că am avut albumul  1998-2008 cumpărat la începutul anului 2009 am rugat-o să îmi dea un autograf pe acel album, pentru că nu aveam autograf pe album ci doar pe hîrtie, iar Paula mi l-a acordat cu mare drag însoţit şi de o dedicaţie specială. După câteva minute s-a urcat pe scenă alături de Ovi şi astfel show-ul a început cu piesa Calling you, a urmat apoi Fuel to the flame, Ce bine că eşti şi alte piese cântate în duet împreună cu Ovi. La un moment dat Paula l-a lăsat pe Ovi să cânte singur şi s-a întors la masă. La întoarcere mă bate uşor pe umăr şi ne invită alături de ea pentru câteva minute. Eu aveam emoţii foarte mari şi i-am spus acest lucru şi ea mi-a spus să nu am de ce să am emoţii. Mi-a dăruit Ediţia specială a albumului 1998-2008, tot cu dedicaţie şi autograf. A urmat partea a II a când Ovi a luat o pauză iar Paula a cântat singură şi mă credeţi sau nu, mi-a dedicat după părerea mea cea mai frumoasă piesă ale căror versuri sânt scrise de ea şi compoziţia piesei este realizată de ea şi de fratele ei Paul, piesa Promit, eu dacă nu am leşinat e mare lucru şi cântam cît mă ţineau puterile această piesă împreună cu restul publicului. A urmat: Timpul, apoi Paula, după ce Ovi revenise la pian a coborît în ringul de dans al Clubului unde ne-a invitat pe toţi să dansăm alături de ea, iar la piesele Counting Down şi Noapte Caldă din nou dacă vreţi să mă credeţi bine, dacă nu, nu am cântat refrenul alături de ea! După acest ritm de dans a urmat piesa Ploaie în luna lui Marte, şi ne apropiem de finalul concertului cu ultima piesă, succesul de la Eurovision 2010 unde s-au clasat pe locul al III -lea Playing with fire. Ovi a spus că orice lucru frumos are şi un sfârşit şi a urat publicului o seară frumoasă în continuare. Lumea de acolo a mai cerut un biss iar Paula şi Ovi au încheiat concertul cu piesa Tinei Turner Simply the best în aplauzele tuturor celor prezenţi. Pentru noi a urmat o nouă rundă de întâlnire cu Paula şi Ovi, pentru despărţire si pentru o poză cu ea. Eu şi Andreea nu luasem încă autograf de la Ovi şi am rugat-o pe Paula şi Norica  să ne ajute. Ovi cu mare drag a venit la noi şi ne-a dat autograful cu dedicaţie. Au mai venit persoane să ceară autograf de la Ovi şi astfel că Ovi a dat autografe de la masa unde am stat la concert iar eu îl susţineam cu lumina de la telefonul mobil deoarece era întuneric şi nu vedea ce să scrie pe foaie :). A urmat apoi prima despărţire de Paula şi restul echipei la masa unde au stat ei, iar apoi cănd au plecat de la masa lor, în drumul lor se afla şi masa noastră şi ne-am mai îmbrăţişat o dată. Apoi la ieşirea din Club iar am dat nas în nas cu Paula şi toată echipa şi ne-am mai îmbrăţişat pentru ultima dată şi cu speranţa că în viitorul apropiat poate vor reveni la Suceava într-un concert.

P.S. Nici în cele mai frumoase vise nu mă aşteptam la aşa ceva şi chiar în timpul concertului mă gândeam la cuvintele spuse de Beatrix in postarea asta.

"Ce am făcut să merit tot ce primesc?
Ce am făcut să merit ca visele mele să se împlinească?
Ce am făcut să merit să cunosc aşa persoane minunate, care mă ajută atât de mult şi îmi sunt mereu alături?
Ce am făcut să vă merit? "

Sursa: http://orasulsuceava.ro/evenimente/2011/04/paula-seling-si-ovi/